GENÇ MEMUR-SEN

  • MEMUR-SEN
  • 0.312 230 48 98 – 230 09 72-73
  • [protected email address]

Misyon

Memur-Sen’e bağlı sendikaların 35 yaş altındaki üyeleri, Genç Memur-Sen’in doğal üyesidir. Bunun yanında Genç Memur-Sen tüm dünya gençliğine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde ve üniversitelerde; ÂDEM (Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet) öğrenci kulüpleri ile teşkilatlanan Genç Memur-Sen, Türkiye gençliği ve gençlik STK’ları arasında saygın bir konuma ulaşmıştır. Genç Memur-Sen, genç nesil içerisinde güç ve gönül birliğini sağlamak amacıyla; toplumun kültür ve medeniyet değerlerine sadık, sivil toplum ahlâkına bağlı, çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip mensuplarıyla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 

Memur-Sen tecrübesini erdemli toplum, dinamizm ve yüksek teknoloji ilkeleriyle birleştirerek gençlere aktarmak ve geleceğe yön veren şuurlu bir nesil inşa etmek temel hedefimizdir. Bunun yanında kamuda toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürüyle gençliğin sosyo-ekonomik anlamda kalkınması yolunda mücadele etmek; geleneğine bağlı, geleceğe yön veren, genç ve şuurlu bakışı oluşturmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Genç Memur-Sen olarak geleceğin sendika yöneticilerini yetiştirmek, gönüllülük esasını ve teşkilatçılık şuurunu geliştirmek en önemli vazifelerimizdendir. Üniversitelerimizde tarihselliğimizden referansla gelecek inşa edecek; adil ve yaşanabilir bir dünya için her alanda mücadele eden gençler yetiştirmek esas amaçlarımızdandır. Liselerimizde, medeniyet değerlerimizden hareketle gençlerin okuma kültürünü arttırmak ve  eleştirel düşünme kapasitelerini geliştirmek önemli hedeflerimizdendir.

3WTURK CMS v8.3.1