GENÇ MEMUR-SEN

  • MEMUR-SEN
  • 0.312 230 48 98 – 230 09 72-73
  • [protected email address]

Birimler

Genç Memur-Sen Komisyonlarının Faaliyet Alanları ve Çalışma Prensipleri

Teşkilat Komisyonu:

a)      Teşkilat Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanın, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri teşkilat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)     Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip teşkilatlardan sorumlu genel/İl başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)        Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

g)      Komisyon başkanı, teşkilatı bölgelere ayırarak her bölgeye bir koordinatör belirler. Koordinatörlerin performansını takip eder yürütme kuruluna bilgi sunar.

h)      Teşkilat Komisyonu, Memur sen’in bulunduğu her yerde teşkilatların kurulmasını sağlanmak ve bu teşkilatların çalışmalarını kontrol etmek,

i)        Bölge koordinatörleri, kendisine bağlı olan illerin/ilçelerin teşkilatlarıyla mutlak bir diyalog içerisinde olacak. Teşkilatlarla telefonla veya ziyaret ederek periyodik görüşmeler yapacak ve yapılan her görüşme mutlaka teşkilat komisyon başkanına bilgi verilecek.

j)        Bölge Koordinatörleri, herhangi bir konu hakkında il/ilçe teşkilatlara bilgilendirme yapılacak olursa, konu hakkındaki detaylı bilgiyi ve nasıl bir yöntemle aktarması hususunu teşkilat komisyon başkanıyla toplantı yaparak istişare edilmelidir.

k)      Bölge Koordinatörleri İl/ilçe teşkilatlarından aldığı her haberi/bilgiyi teşkilat komisyon başkanına rapor edilecek.

l)        Komisyon, mevcut üyeler ile ilişkileri geliştirmek ve Genç Memur-Sen ile irtibatlarını sağlamak,

m)    Komisyon, üyelerin talepleri, beklentileri ile ihtiyaçlarını belirlemek, bu yöndeki talep-beklenti-ihtiyaçları rapor halinde ilgili başkan yardımcısına olaştırmak,

n)      Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek.

Dışişleri Komisyonu:

o)      Dışişleri Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

p)      Komisyon başkanın, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

q)      Komisyon üyeleri dışişleri alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altı herkes üye olabilir.

r)       Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

s)       Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip genel başkan vekiline ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

t)        Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

u)      Komisyon, Genç Memur-Sen’in uluslar arası ilişkilerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür.

v)      Sendikacılık ile ilgili tüm uluslar arası çalışmaları takip ederek, bunlara aktif katılımı sağlamak,

w)    Dış politik gelişmeleri, dünyadaki siyasi olayları ve bu olaylarla ilgili sözcülerin açıklamalarını takip ederek Genç Memur Sen teşkilatını bilgilendirmek

x)      Türkiye’ye gelen yabancı heyetleri karşılamak, ağırlamak, üyeler ile görüşmelerini sağlamak, yurtdışı gezileri ile toplantıları organize etmek,

y)      Diğer ülkelerin Sendika ve Konfederasyonları, sivil Toplum örgütleri ile diyaloğa geçmek, ikili ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

z)       Diğer ülkelerin gündemini takip ederek önemli gelişmeler hakkında bülten hazırlayarak Genç Memur Sen yönetim kuruluna sunmak,

aa)   Diğer ülkelerin devlet ve sivil toplum örgütlerinin gençlik çalışmalarını takip ederek rapor halinde yönetim kuruluna sunmak,

bb)  Memur Sen Konfederasyonun dış politikalarına uygun olarak ilde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş birliği içerisinde olmak, ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturmak,

cc)   Genel Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek.

Halkla ilişkiler Komisyonu:

a)      Halkla ilişkiler Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanın, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri teşkilat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)     Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)        Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

g)      Genç Memur Sen’in, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek,

h)      Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı, kongre, festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine Genç Memur Sen adına katılmak, katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak,

i)        Genç Memur Sen Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak,

j)         Halka yönelik miting veya kapalı salon toplantılarını, basın ve iletişim başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek,

k)      Memur Sen Konfederasyonun amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle birlikte esnaf, sivil toplum kuruluşları ile resmî kurumlara ziyaret programları yapmak,

l)         Bayramlarda, Sendika içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir.

m)    Genel Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek

Eğitim İşleri Komisyonu:

a)      Eğitim işleri Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanının, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri teşkilat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)     Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)        Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

g)      Genç Memur Sen’in eğitim müfredatı hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

h)      Bilgi ve iletişim teknolojilerini izlemek ve Genç Memur Sen’in bu imkânlardan yararlanması için çalışmalar yapmak, il ve ilçe teşkilatları adına kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesi ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanlığı ve il temsilcisi ile birlikte sağlamak,

i)         Genç Memur Sen hizmet içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek,

j)         Gerektiğinde Gençlikle ilgili kamuoyu araştırmaları yapmak,

k)       Genç Memur Sen’in çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla teşkilat içi eğitimler düzenlemektir.

l)        Genel Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek.

Edebiyat ve Sanat Komisyonu:

a)      Edebiyat ve Sanat Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanının, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri Kültür, Sanat, Edebiyat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)      Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)       Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

g)      Edebiyat ve sanat gündemini takip edip, Genç Memur Sen teşkilatını bilgilendirmek,

h)      Şiir, edebiyat, sanat, fikir adamları vb. üzerine panel, konferans ve söyleyişiler organize etmek,

i)       Genç Memur Sen üyelerine yönelik tarihi mekân ve eserleri ziyaret programları düzenlemek,

j)       Tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak

k)      Edebiyat ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları diyalog kurup ortak çalışma zeminini oluşturmak.

l)       Edebiyat alanında bülten hazırlamak ve yayınlamak

m)    Genel Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek.

Üniversite Komisyon:

a)      Üniversite Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanının, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde Genel Başkan/İl Başkanı tarafında görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri üniversite teşkilat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)     Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip ARGE işlerinden sorumlu Genel/il başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)       Genel Merkez Üniversite Komisyonu Belirlenen İl üniversite komisyonu faaliyetlerini takip eder, koordinesini sağlar.

g)      Üniversite Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

h)      İl Üniversite Komisyonu, üniversitelerde fakülte, bölüm ve sınıflarda teşkilatlanmayı yapar ve takibini sağlar.

i)        İl Üniversite Komisyonu, Üniversite temsilcisi, sınıf ve fakülte temsilcisini belirler, koordine eder, çalışmalarını rapor haline getirerek periyodik olarak, ilgili başkanlığına iletir.

j)        KYK, Vakıf ve Özel öğrenci yurtlarında temsilci belirlenir, yurtta kalan öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler organize eder.

k)       Üniversitelerin öğrenci konseyleri ile diyalog kurar, konsey seçimlerinde Genç Memur Sen’in ana ilkeleri doğrultusunda aktif rol alır.

l)        Öğrenci kulüpleriyle diyalog kurar, ortak çalışmalar yapar.

m)    Üniversite kampüslerinde medeniyet değerlerimiz çerçevesinde, sosyal kültürel programlar organize ederek konferans, seminer, tiyatro, vb. çalışmalar yapar.

n)      Yıllık Dönem sununda üniversite kampus ve yurt hizmetleri değerlendirme raporları hazırlamak

o)      Genç Memur Sen’in sosyal medya faaliyetlerine aktif katılarak çalışmalar yapmak ve üniversite öğrenci bültenlerini hazırlamak.

p)      Yurt dışı öğrenci değişim programlarında aktif rol almak.

q)      Uluslar arası öğrenci formlarına katılmak, ortak çalışma zemini oluşturmak.

r)       Genel Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek

 

Ortaöğretim Komisyon:

a)      Ortaöğretim Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanını Genç Memur Sen Başkanı tarafından belirlenir, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri teşkilat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)     Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)        Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

g)      Ortaöğretim öğrencilerine yönelik medeniyet değerlerimiz ekseninde, sosyal kültürel programlar organize ederek konferans, seminer, tiyatro, vb. çalışmalar yapar.

h)      Ortaöğretim gençliğine yönelik çalışma yapan dernek, vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar.

i)        Bütün okullarda çalışmalarını Eğitim Bir Sen’in işyeri temsilcisiyle organizeli yapar.

j)        Genç Memur Sen’in yapmış olduğu faaliyetlere katılımı sağlatır ve tanıtım çalışmalarını yapar.

k)      Genel Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek 

Sosyal işleri Komisyonu:

a)      Sosyal işleri Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanın, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri teşkilat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)     Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)        Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

g)       Genç Memur Sen’in aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının, teşkilat mensuplarına ve sendika üyelerine doğru olarak aktarılmasını sağlamak,

h)        Sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Genç Memur Sen üst makamlarına iletmek üzere kademe başkanına sunmak,

i)         Faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Memur Sen Konfederasyonu politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak,

j)         Yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak,

k)      Özürlüler ve yaşlılar komisyon ve koordinasyon merkezleri gibi kurumları diyalog kurarak birlikte çalışmalar yapmak,

l)        Genç Memur Sen üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak,

m)    Özel ve anlamlı günlerin takvimini çıkartıp Memur Sen’in felsefesine uygun özel günlerde, günün anlamına uygun program hazırlayıp yürütme kuruluna sunmak

n)      Genç Memur Sen çalışmalarında kullanılacak sosyal dokuya ilişkin istatistikleri hazırlamak,

o)       Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına üyelerin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak,

p)       Hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları hazırlamaktır.

q)      Genel Başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek.

Mevzuat ve Hukuk İşleri Komisyonu:

a)      Mevzuat ve Hukuk işleri Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanını Genç Memur Sen Başkanı tarafından belirlenir, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri sendikal mevzuat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)     Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)        Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

g)      Kamuda değişen mevzuatlardan Genç Memur Sen teşkilatlarını zamanında haberdar etmek,

h)      Kamu ve paydaşlar ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda Genç Memur Sen adına görüş ve rapor hazırlamak

i)        Memur Sen Konfederasyonun amaçları doğrultusunda Genç Kamu Çalışanlarını ilgilendiren araştırmalar yapmak ve istatistikler hazırlamak,

j)        Memur Sen Konfederasyonun toplu Sözleşmeler ve hukuki çalışmalarda Genç Memur Sen adına katılarak görüş ve önerilerini sunmak,

k)      Toplu Sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere mevzuat ve hukuk alanında değişim ve dönüşümleri değerlendirilmek üzere gerekli istatistikî bilgileri toparlamak değişiklikleri takip ederek bilgileri güncel olarak toparlamak,

l)        Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

m)    Görevi ile ilgili düzenleyeceği raporları Yürütme Kurulunun onayına sunmak,

n)      Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Bakanlık ve Kurumlar Temsilcileri Komisyonu:

a)      Bakanlık ve Kurumlar Temsilcileri Komisyonu; Genç Memur sen yönetmeliğine bağlı bir şekilde çalışmalarını yapar.

b)      Komisyon başkanın, çalışma performansını yürütme kurulunda değerlendirilir. Çalışma performansına göre, gerek görüldüğü takdirde görev değişikliği yapılır.

c)      Komisyon üyeleri teşkilat alanda uzman ve bu alanda çalışma yapmak isteyen 35 yaş altında olup Genç Memur Sen yönetim Kurulu üyelerinin önerdiği ve Komisyon başkanın belirlediği kişilerden oluşur.

d)     Komisyon başkanı gündemi belirleyip üyeleri periyodik olarak toplantıları gerçekleştirir.

e)      Komisyon Başkanı, yaptığı toplantıları rapor haline getirip teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısına ulaştırır. Gerek görüldüğü takdirde yürütme ve yönetim kuruluna sunulur.

f)        Komisyon çalışmaları, demokratik katılımcılığı ve şeffaflığı esas alıp, fikir ve projeleri olan herkesin katılımına açıktır.

g)      Bakanlık, Genel Müdürlük veya başkanlık düzeylerdeki Kurum ve Kuruluşlardaki Genç Memur Sen temsilsinin faaliyetlerini koordine eder.

h)       Bakanlık temsilcileri Komisyon başkanına karşı sorumlu olup çalışmaları koordineli yürütürler,

i)         Bakanlık temsilcisi ilgili hizmet kolunun ana kademe şube başkanıyla koordineli bir şekilde belirlenir.

j)        Bakanlık ve Kurumlar temcileri kendi başkanlığında en az 3 en çok 7 kişide oluşacak yönetimini oluşturur ve komisyon başkanlığına rapor eder.

k)       Bakanlık temsilcileri kendi bakanlığındaki genel müdürlük veya daire başkalıklıklarda Genç Memur Sen temsilcisini oluşturur ve kendi aralarında periyodik olarak toplantılarını yapar. Sonucunu komisyon başkanına rapor eder.

l)         Bakanlık temsilcileri ana kademe şube başkanlıkları ve temsilcileri ile istişare halinde çalışmalarını yürütür.

m)     Bakanlık temsilcileri bakanlıkta ve kurumlarda ulaşmadığı hiçbir genç kalmayacak şekilde iletişim kurar, Genç Memur sen’in felsefesini ve çalışmalarını anlatır.

n)        Genç Memur Sen’in yapmış olduğu her faaliyette Bakanlık temsilcilerimiz aktif görev alır,

o)       Bakanlık ve kurumlar temsilcilerimiz kendi kurumlardaki gençlerin sorunlarını ve taleplerini rapor halinde komisyon başkanına iletir,

p)       Bakanlık ve Kurumlar temsilcileri herhangi bir problem söz konusu olduğunda mutlaka komisyon başkanına öncede bildirir.

q)      Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

3WTURK CMS v8.3.1