GENÇ MEMUR-SEN

  • MEMUR-SEN
  • 0.312 230 48 98 – 230 09 72-73
  • [protected email address]

Amaç

 

·       Bilgi edinmeye, fikir alış verişine açık, iç derinliği olan, ahlaki değerlere sahip, nitelikli ve liyakatli bir kamu çalışanı topluluğunun ortaya çıkmasını sağlamak,

·       Sosyal gelişmelere duyarlı, interaktif iletişimi etkin olarak kullanan, genç kamu çalışanı çizgisini oluşturmak,

·       Üretken ve girişimci ruhun, kaynak ve teknolojiyle birleşip yeni ve ileri çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak,

·       Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın çalışmalarına katkılarda bulunmak,

·       Ekip çalışması, kurumsallaşma ve ekleyip ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar yapmak;

·       Üyelerimizin kişisel gelişimleri için uygun koşul ve ortamların oluşmasını sağlamak;

·       Sağlıklı bir iş hayatının teşekkülüne, insanlığın, ülkemizin ve toplumumuzun daha mutlu, güçlü ve muteber bir düzeye yükselmesine katkı sağlamak;

·       Geçmişten günümüze getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, iş ahlakını özümsemiş, örnek kamu çalışanı ve verimli kurum modelinin oluşmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak;

·       Yenilikçi ve yönetişim anlayışını benimsemiş, eğitimli, dünyayı tanıyan ve rekabeti seven gençliği desteklemektir.

3WTURK CMS v8.3.1